Zajecia Dydaktyczne Zlobek

Dzieci w czasie pobytu w przedszkolu mają prowadzone zajęcia rozwojowe przez opiekunów oraz zajęcia dodatkowe ze specjalistami i realizowane przez firmy zewnętrzne. Korzyściami płynącymi z zajęć prowadzonych w żłobku są:

Nauka i rozwój sfery emocjonalno-społecznej i motywacyjnej:
– budowanie więzi emocjonalnej u dzieci.
– budowanie poczucia własnej wartości oraz sprawczości.
– budowanie pozytywnej motywacji do nauki i rehabilitacji.
– kształtowanie umiejętności okazywania emocji wobec kontaktu ze zwierzęciem.
– budowanie prawidłowej relacji ze zwierzętami.
– trening relaksacyjny – redukcja lęków dziecięcych.
– budowanie podstawowych umiejętności potrzebnych do rozwoju empatii.

Nauka i rozwój motoryki małej i dużej:
– doskonalenie sprawności ruchowej.
– rozwój sprawności rąk, placów.
– stymulowanie zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku, zapachu.

Cele edukacyjne (w tym rozwój samodzielności) stanowią:
– dostarczanie wiedzy z zakresu funkcjonowania środowiska zwierząt domowych.
– wyzwalanie spontanicznej aktywności dziecka.
– edukacja z zakresu biologii zwierząt.
– nauka zasad bezpiecznego postępowania z psem.
– nauka wykonywania czynności pielęgnacyjnych wobec psa np. karmienie, szczotkowanie, wycieranie łap
oraz troska o higienę własną, np. mycie rąk.
– korzyści płynące z kształtowania funkcji poznawczych (pamięć, myślenie, uwaga).
– rozwijanie mowy biernej i czynnej.
– wzbogacanie zasobu pojęć, utrwalanie różnic, podobieństw, wielkości, kształtowani orientacji
w schemacie własnego ciała.