Zajęcia Dydaktyczne Przedszkole

Matematyka/Informatyka

Wykaz zajęć w bloku dydaktycznym:

– Wesołe cyferki

– Era komputera

Cele zajęć:
Poznawanie zagadnień związanych z matematyką, liczb, kształtów figur matematycznych, pojęci a czasu, przeliczania, szacowania, poznawanie nowych technologii oraz bezpieczeństwa w
Internecie.

Przyroda / geografia

Wykaz zajęć w bloku dydaktycznym:

– Palma Daktylowa

– Tukan cóż to za ptak

– Warzywniak Dary Ogrodu (zajęcia praktyczne w ogródku warzywnym placówki)

– Warsztaty przyrodnicze (zajęcia praktyczne prowadzone przez Panią Anię odwiedzającą nas z różnymi zwierzętami)

– Warsztaty naukowe (zajęcia prowadzone przez Panią Marzenę i jej kolegów i koleżanki z firmy mNauka)

– Dogoterapia (zajęcia praktyczne prowadzone z Panią Anią która tym razem przyjeżdża z przemiłymi psiakami)

– Felinoterapia (zajęcia praktyczne prowadzone przez pana Krzysztofa z Kociej Bawialni który przywozi do nas swoje kotki różnych ras)

Cele zajęć:
Poznawanie zjawisk przyrodniczych, środowiska naturalnego, świata zwierząt i roślin, budowę ziemi, państwa kraje kontynenty, kosmos.

Sport/zdrowie

Wykaz zajęć w bloku dydaktycznym:

– Kuchcikowo (zajęcia praktyczne w Sali doświadczalnej)

– Zdrowo Sportowo (zajęcia praktyczne sala sportowa, plac zabaw, obiekty sportowe zewnętrzne)

– Basen ( zajęcia praktyczne na pobliskim basenie Muszelka)

Cele zajęć:
Rozwijanie umiejętności ruchowych, motoryki małej i dużej, utrzymania prawidłowej postawy ciała, kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej, zdrowego odżywiania się, rozwjianie sprawności i koordynacji wzrokowo ruchowej

Sztuka/muzyka/plastyka/technika/architektura/twórczość

Wykaz zajęć w bloku dydaktycznym:

– Wielka sztuka

– Warsztaty muzyczne (zajęcia praktyczne na Sali muzycznej)

– Plastyka sensoryczna (zajęcia praktyczne na Sali Doświadczalnej)

– Architektura

– Bob budowniczy

– Teatr Malucha (Zajęcia praktyczne na Sali muzycznej)

– Relaksacja

Cele zajęć:
Przekazywanie wartości estetycznych, umiejętność czytania obrazów, rozwój wyobraźni i wyobraźni przestrzennej, umiejętność odróżniania świata rzeczywistego od świata fikcji, ponawianie świat sztuki, rytmów, rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej, praca nad zmysłami rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych i zagospodarowania przestrzeni. Integracja zmysłów.

Przystosowanie, samodzielność, akulturacja, edukacja integracyjna, zaradność i
emocjonalność

Wykaz zajęć w bloku dydaktycznym:

– Integracja

– Kraina Emocji

– Trening umiejętności społecznych (zajęcia praktyczne z wyjściami poza placówkę)

– Bezpieczeństwo (częściowe zajęcia praktyczne na terenie placówki i poza nią)

Cele zajęć:
Poznawanie emocji własnych i otoczenia, wrabianie empatii względem innych osób jak i zwierząt, oswajanie emocji, kształtowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie poczucia przynależności do grupy, umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi, zasad bezpieczeństwa, oraz zasad społecznych.

Logopedia językoznawstwo

Wykaz zajęć w bloku dydaktycznym:

– Baśnioterapia

– Logopedia

– Kolorowe literki

Cele zajęć:
Poszerzanie słownictwa czynnego i biernego, poznawanie liter, nauka czytania, rozwijanie aparatu artykulacyjnego, umiejętność rozróżniania świata rzeczywistego od świata fikcji, usprawnianie słuch fizycznego i fonemowy

Edukacja poznawcza

Wykaz zajęć w bloku dydaktycznym:

– Warsztaty naukowe (zajęcia prowadzone przez Panią Marzenę i jej kolegów i koleżanki z firmy mNauka)

– Doświadczenia (zajęcia praktyczne w Sali doświadczalnej)

– Gimnastyka mózgu

– Metoda dobrego startu

Cele zajęć:
Uspławnianie funkcji poznawczych, uwaga pamięć, koncentracja, rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego, poznawanie zasad funkcjonowania świata, przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Język nowożytny

Wykaz zajęć w bloku dydaktycznym:

– Język angielski

Cele zajęć:
Rozwijanie komunikacji w języku nowożytnym, poszerzanie słownictwa czynnego i biernego, poznanie kultury i tradycji języka angielskiego.