Mój – czteroletni obecnie – syn od września 2014 r. uczęszcza do Przedszkola Integracyjnego Tukan, mieszczącego się na warszawskim Targówku, przy ul. Porannej Bryzy 19. Wraz z mężem zdecydowałam się na to przedszkole ze względu na jego kameralność oraz wyraźnie deklarowany nacisk na zdrowe żywienie, ruch na świeżym powietrzu i wspomaganie rozwoju wielozmysłowego dziecka.

Syn na początku edukacji przedszkolnej był bardzo nieśmiały w kontaktach z rówieśnikami oraz miał trudności z integracją sensoryczną (graniczące z zaburzeniami), z których wynikała m.in. silna niechęć do spożywania nowych potraw i do udziału w zabawach ruchowych przy muzyce (taniec, śpiew z gestykulacją). Wychowawcy z przedszkola Tukan od początku uwzględniali te trudności i pracowali nad ich pokonaniem w porozumieniu ze mną i mężem. Już w październiku syn zaskoczył nas pozytywnie, biorąc aktywny udział – tj. śpiewając i tańcząc – w akademii z okazji pasowania na przedszkolaka. Nie byliśmy w stanie tego osiągnąć, uczęszczając z nim od czasów niemowlęcych na regularne zajęcia dla maluchów i rodziców. Niewątpliwie pozytywny wpływ miała też indywidualna terapia integracji sensorycznej, którą zorganizowaliśmy we własnym zakresie, jednak jestem przekonana o dużej roli przedszkola w przełamaniu wspomnianych trudności. Kłopoty z wybiórczym jedzeniem niestety pozostały. Także pozostałe ważne dla nas aspekty działania przedszkola – zdrowa dieta i ruch na świeżym powietrzu – oceniamy pozytywnie.

Nieco niepokoją nas jedynie zmiany kadrowe: w ciągu ostatniego roku odeszło dwoje z trojga wychowawców grupy przedszkolnej, choć faktem jest, że zostali zastąpieni przez osoby, które syn również polubił. W okresie edukacji przedszkolnej nasz syn świetnie się rozwinął społecznie i obecnie nie ma już problemów w relacjach z rówieśnikami.

Przede wszystkim jednak bardzo lubi chodzić do przedszkola i szybko się tam zaadaptował, nie miał też typowych dla początków edukacji przedszkolnej okresów regresu w rozwoju i niechęci do przedszkola. Jest to dla nas najważniejszą rekomendacją dla placówki.

Agnieszka Stążka-Gawrysiak