Terapia Logopedyczna

Od najwcześniejszych lat należy zwracać uwagę na ważny element rozwoju psychofizycznego dziecka jakim jest mowa. Poprawny rozwój dziecka zależy w dużym stopniu od poprawnej komunikacji werbalnej. Wizyta u logopedy jest niezbędna w przypadku gdy u dziecka zaobserwuje się następujące symptomy:

u dziecka do 12 miesiąca życia:
– Nie gaworzy
– Nie reaguje na dzięki otoczenia
– Nie rozumie i nie wykonuje prostych poleceń
– Nie mówi prostych sylab np.: ta-ta; pa-pa; ma-ma; ba-ba

u dziecka do 2 roku życia:
– Nie mówi prostych słów i nie łączy wyrazów
– Nie naśladuje odgłosów zwierząt i otoczenia
– Mówi mało i niechętnie

u dziecka do 3 roku życia:
– Język „wychodzi między zęby przy wymowie głosek ś, ź, ć, dź, lub s, z, c, dz
– Oddycha przez usta buzia jest ciągle otwarta
– Pije z butelki lub ssie smoczka
– Nie buduje zdań

u dziecka do 4 roku życia:
– Mowa jest niezrozumiała dla otoczenia
– Nie wymawia głosek s, z, c, dz zastępuje je głoskami ś, ź, ć, dź
– Ma trudności z nazywaniem przedmiotów
– Nie buduje zdań
– Ma trudności z zapamiętywaniem wyrazów, zdań, wierszyków

u dziecka do 5 roku życia:
– Nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż
– Nie podnosi czubka języka do podniebienia,
– Nie potrafi podzielić wyrazów na sylaby
– Myli podobnie brzmiące głoski i wyrazy np.: półka-bułka, koza-kosa, Tom-dom
– W wypowiadanych zdaniach pojawiają się błędy gramatyczne
– Przekręca trudne wyrazy

u dziecka do 6 roku życia:
– Nie wymawia poprawnie głoski r oraz innych głosek
– Nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby i głoski
– Nie różnicuje głosek
– Nie rozumie kontekstu sytuacyjnego
– W wypowiedziach pojawiają się błędy gramatyczne
– Przekręca długie wyrazy

Z wady wymowy się nie wyrasta!
Często słyszymy „poczekaj on z tego wyrośnie” czy „chłopcy zaczynają mówić później” jednak te stwierdzenia nie mają żadnych podstaw naukowych. Ponadto nie mają nic wspólnego z prawidłowym rozwojem psychofizycznym dziecka. Niepodjęta w porę terapia logopedyczna utrwala wadę wymowy w szkole powoduje trudności w czytaniu i pisaniu może też stanowić przyczynę zaburzeń emocjonalnych dziecka. Wady wymowy które nie zostaną zredukowane do 6 roku życia, często w momencie rozpoczęcia nauki stają się przyczyną frustracji i zniechęcenia. Rodzi to w dziecku lęk, zamykanie się w sobie z powodu braku sukcesów w nauce. W okresie do 7-go roku życia dziecko powinno mieć opanowaną prawidłowo realizację wszystkich głosek języka polskiego.

W Tukanie prowadzimy:

Diagnozę logopedyczną – ocena stanu mowy dziecka potwierdzenie lub wykluczenie występowania wad wymowy u dziecka, zaburzeń komunikacyjnych, które utrudniają
lub uniemożliwiają komunikację werbalną.

Terapię logopedyczną – usuwanie wad wymowy, przywracanie mowy w przypadku jej utraty, nauczanie mowy, która się nie wykształciła, wyrównywanie opóźnień w rozwoju mowy .

Profilaktykę logopedyczną – zapobieganie wadom wymowy

Konsultacje – wywiad logopedyczny

Alternatywne formy komunikacji – wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu.

Terapia ręki – usprawnianie motoryki małej czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców mających na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych.

Czytanie metodą sylabową – skuteczna metoda nauki czytania opracowana przez doświadczonego logopedę prof. Jagodę Cieszyńską. Naszym podopiecznym zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę, ćwiczenia odbywają się w formie zabawy pod okiem wykwalifikowanego zaangażowanego w pracę logopedy posiadającego praktykę w pracy z dziećmi z którymi pracuje na co dzień w naszej placówce. Gabinet dostosowany jest do potrzeb małych uczestników terapii.