Ciocia Wiola

Ciocia Wiola

Logopeda

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku Filologia klasyczna. Ukończyłam studia podyplomowe z logopedii w Warszawie. Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje na kierunku Neurologopedia o specjalności Wczesna Interwencja Neurologopedyczna. Jestem instruktorem masażu Shantali-Special Care. Posiadam kwalifikacje do oceny neuromotorycznej gotowości do nauki oraz prowadzenia zajęć według programu Sally Goddard Blythe. W przedszkolu prowadzę zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi szczególnego podejścia. Uważam, że naukę należy rozpocząć już w wieku przedszkolnym, a najlepsze efekty uzyskuje się ucząc przez zabawę, wykorzystując piosenki, rymowanki i gry słowne.