Ciocia Dominika

Ciocia Dominika

Zastępca Dyrektora - Pedagog specjalny

Pracuję na stanowisku Pedagoga Specjalnego. Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika Specjalna  o specjalnościach “Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” oraz “Rehabilitacja Osób ze Sprzężoną Niepełnosprawnością”

Od pięciu lat wyjeżdżam również jako wychowawca na turnusy rehabilitacyjne z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

W wolnym czasie lubię spędzać czas z przyjaciółmi oraz czytać książki – głównie o tematyce kryminalnej lub fantastycznej.