Ciocia Ania

Ukończyła studia wyższe z psychologi oraz studia podyplomowe z „Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej”. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Brała udział w licznych szkoleniach i warsztatach m.in.

  • „Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej”,
  • „Trening umiejętności społecznych TUS”,
  • „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”,
  • „ Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”,
  • „ Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn 1 stopnia”,
  • „ Trening Zastępowania Agresji TZA-ART”,
  • „ Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń eksternalizacyjnych ( ADHD, ODD) oraz zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci i młodzieży”,
  • „Pomoc socjoterapeutyczna dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym”.

Doświadczenie zdobyła pracując w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych, żłobkach, Niepublicznych Poradniach psychologiczno – pedagogicznych, przedszkolach, fundacjach i stowarzyszeniach. Prace swoją opiera na pracy z dziećmi i rodziną. W przedszkolu prowadzi diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej