Ciocia Agnieszka

Psycholog

Ukończyłam studia wyższe na wydziale psychologii, specjalność psychologia kliniczna. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w szpitalu, stowarzyszeniu, fundacjach. Obecnie od kilku lat pracuje z małymi dziećmi oraz ich rodzicami „Bazą zdrowego wzrostu i dorastania dziecka jest dom rodzinny oraz kształtowanie poczucia bezpieczeństwa u dziecka”

Stale doskonale swoje umiejętności biorąc udział w licznych szkoleniach i warsztatach m.in.:

  • Szkolenie i certyfikat SACS-R w ramach Badabada Fundacja SYNAPSIS
  • Szkolenie: Narzędzie M-CHAT-RF do wczesnego wykrywania spektrum autyzmu
  • Seminaria: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Cykl warsztatów: Małe dziecko z trudnościami w rozwoju
  • Kurs: Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne
  • Szkolenie: Bez klapsa- jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice
  • Kurs doskonalący z zakresu terapii ręki
  • Kurs I-go stopnia terapii Integracji Sensorycznej
  • Kurs i certyfikat TUS – Trening Umiejętności Społecznych
  • Liczne kursy i szkolenia jak pracować z dziećmi ze spektrum i ich rodzinami

W pracy każde dziecko traktuje indywidualnie. Prowadzę również zajęcia grupowe i TUS. Prywatnie jestem mamą dwóch synów. Lubię czytać, wędrować po szlakach górskich, obcować z naturą oraz lubię ludzi (słuchać, rozmawiać, towarzyszyć drugiemu człowiekowi)