Opis Przedszkola

Przedszkole TUKAN to przedszkole pięciooddziałowe dla dzieci w grupach wiekowych od 3 do 6 lat znajdujące się na Warszawskim Zaciszu. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zarówno pełnosprawne jak i z niepełnosprawnościami. Rekrutacja dzieci pełnosprawnych do przedszkola odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Dzieci z niepełnosprawnościami przyjmowane są na podstawie opinii zespołu terapeutycznego potwierdzającego możliwości wsparcia rozwoju dziecka przez naszą placówkę.

Do jednej grupy uczęszcza nie więcej niż piętnaścioro dzieci, w tym piątka dzieci z niepełnosprawnościami. Jedną grupą zajmuje się trzyosobowy zespół. Praca pedagogów wspierana jest przez zespół specjalistów zatrudnionych przez placówkę.

W ramach czesnego gwarantujemy dzieciom realizację podstawy programowej poprzez program dydaktyczny oparty na licznych zajęciach. Stałą opiekę specjalistów w tym trzy badania
przesiewowe w czasie roku szkolnego.

Zajęcia prowadzone są zarówno przez naszych pedagogów, osoby z poza placówki a także specjalistów.

Zajęcia dydaktyczne podzieliliśmy na siedem bloków tematycznych określając jakie zadanianależy w nich zrealizować. W nadchodzącym roku szkolnym pracujemy na podstawie własnych planów dydaktycznych opracowanych w placówce. Zajęcia opierają się na edukacji poprzez zabawę przeplatając materiał z różnych zagadnień dostosowując do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

Poza zajęciami na sali danej grupy zajęcia prowadzone są również na innych salach przeznaczonych dla dzieci:

Sala sportowa gdzie odbywają się zajęcia: Zdrowo sportowo, korektywa z SI, dogoterapia, felinoterapia, warsztaty przyrodnicze.

Sala muzyczna gdzie odbywają się zajęcia: rytmika, warsztaty muzyczne, teatr malucha, baśnioterapia,

Sala doświadczeń to miejsce, gdzie odbywają się zajęcia: Kuchcikowo, Doświadczenia, Plastyka sensoryczna.