O nas

Naszym celem jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka oraz rozpowszechnianie idei integracji. Jak wskazuje nasze motto:

Integracja zaczyna się w sercu

aby znalazła tam swoje miejsce ważny jest jak najwcześniejszy kontakt i akceptacja odmienności bez względu na jej źródło. Nasza placówka otwarta jest nie tylko na dzieci z niepełnosprawnościami, ale również dzieci z innych kultur. Od najmłodszej grupy prowadzimy specjalne zajęcia integracyjne.

Okres przedszkolny to czas kształtowania się osobowości człowieka, poznawania świata, wartości, poznawania własnych umiejętności, przełamywania lęków, dlatego nasza placówka dostosowuje swój materiał dydaktyczny tak aby zaspokoić wszechstronne potrzeby dziecka. Nie kładziemy nacisku na jedną dziedzinę rozwoju . Nie jesteśmy przedszkolem plastycznym, językowym czy zielonym. Równomiernie kładziemy nacisk na wszystkie dziedziny umożliwiając dziecku poznanie różnorodności świata dając również możliwość odkrycia własnych zainteresowań, zdolność czy talentów. Pamiętamy o rozwoju emocjonalnym oraz kształtujemy postawy zdrowego stylu życia.

Pracujemy z dziećmi różnorodnymi metodami starając się dobrać właściwą do indywidualnych potrzeb. Każde dziecko jest inne, tak więc i stosowane metody muszą być zróżnicowane. Wspólną metodą pracy jest praca poprzez praktykę a nie teorię. Dostosowując się do możliwości poznawczych dzieci staramy się aby większość zajęć miało charakter rzeczywisty, materialny, praktyczny. Dzieci mogą wszystkiego doświadczyć, dotknąć, zobaczyć. Nie bazujemy na kształtującej się dopiero wyobraźni dziecka, ale na świecie materialnym.

Kładziemy duży nacisk nie tylko na rozwój dzieci, ale stawiamy również na rozwój kadry poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach, sympozjach. Współpracujemy z innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dzieci czerpiąc wzajemnie ze swoich doświadczeń. Jesteśmy członkiem Polskiego Towarzystwa Snoezelen.

Kadra posiada do swojej dyspozycji różnorodne narzędzia pracy takie jak laptopy, projektor, specjalne oprogramowanie edukacyjne, w tym z firmy EduSensus (uważanej za jedną z wiodących na rynku edukacyjnym), specjalny rzutnik do zabaw dydaktycznych tak zwany „Magiczny Dywan”.

Zajęcia prowadzone są nie tylko w salach zabaw dzieci, ale również w specjalnie przygotowanych pracowniach, sali sportowej, muzycznej czy doświadczalnej.