Patrycja Osówniak
Patrycja Osówniak
Dyrektor
Jestem współtwórcą przedszkola Tukan w 2013 roku wprowadzałam w życie projekt edukacji przedszkolnej. Od początku zajmuję stanowisko menagera. Z wykształcenia
Ciocia Dominika
Ciocia Dominika
Zastępca Dyrektora - Pedagog specjalny
Pracuję na stanowisku Pedagoga Specjalnego. Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika Specjalna  o specjalnościach "Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną"
Ciocia Maja
Ciocia Maja
Terapeuta pedagogiczny
Jestem Absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Związku Nauczycielstwa Polskiego na Wydziale" Doradztwa, Diagnozy i Terapii Pedagogicznej ". Ukończyłam  Studia Uzupełniające
Ciocia Ania
Ciocia Ania
Terapeuta pedagogiczny
Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją włączającą oraz Terapia Pedagogiczna z
Ciocia Ewa
Ciocia Ewa
Ukończyła studia wyższe w zakresie pedagogiki specjalnej oraz stosowanej analizy zachowania. Z naszą placówką związana od 2014 roku. Jako pedagog
Ciocia Agnieszka
Psycholog
Ukończyłam studia wyższe na wydziale psychologii, specjalność psychologia kliniczna. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w szpitalu, stowarzyszeniu, fundacjach. Obecnie od kilku
Ciocia Urszula
Ciocia Urszula
Związana z naszą placówkom od 2017 roku na stanowisku nauczyciel języka angielskiego.  Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Rozpoczęła
Ciocia Ania
Ukończyła studia wyższe z psychologi oraz studia podyplomowe z „Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej”. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Certyfikowany Terapeuta Integracji
Ciocia Anita
Ciocia Anita
Logopeda
Jestem absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna, zarówno I jak i II stopnia. Doświadczenie zdobywałam podczas