Ciocia Ania
Ciocia Ania
Terapeuta pedagogiczny
Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku terapia pedagogiczna. Obecnie pracuje na stanowisku nauczyciela w grupie Żabek.
Ciocia Natalia
Ciocia Natalia
Pracę w grupie "Żabek" rozpoczęłam niedawno na stanowisku asystent nauczyciela. Praca z dziećmi dostarcza mi wiele satysfakcji, jednocześnie daje ogromna