Ciocia Ania
Ciocia Ania
Terapeuta pedagogiczny
Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją włączającą oraz Terapia Pedagogiczna z
Ciocia Ola
Ciocia Ola
W grupie Rybek pracuję na stanowisku asystent nauczyciela. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i daje dużo pozytywnej energii.
Ciocia Iwona
Ciocia Iwona
Związana z naszą placówką od 2016 roku posiada certyfikat opiekuna dzieci w wieku powyżej lat trzech . Obecnie na stanowisku