Dla dzieci z zewnątrz

Widząc zwiększoną potrzebę oddziaływań terapeutycznych wszystkich dzieci, nie tylko naszych przedszkolaków, zdecydowaliśmy się na rozszerzenie naszej oferty i udostępnienie na zewnątrz naszej placówki. Oferujemy wsparcie pedagoga specjalnego, logopedy, psychologa. Nasi terapeuci będą do Państwa dyspozycji w godzinach popołudniowych. Są to osoby na co dzień pracujące z dziećmi, posiadające różnorodne doświadczenie w stosowaniu metod dostosowując je do potrzeb najmniejszych.

Na prawidłowy rozwój dziecka wpływa wiele czynników. Pierwsze z nich to czynniki indywidualne wynikające z zaplecza genetycznego. Inne zaś wiązane są ze środowiskiem, w którym dziecko się rozwija . Dzisiejszy świat jest bardzo wymagający i niesie za sobą wiele zagrożeń wynikających ze zmian cywilizacyjnych i kulturowych. Warto więc korzystać z wsparcia specjalistów, którzy mogą wspomóc Państwa w ukierunkowaniu rozwoju swoich pociech. Czasem nawet niewielkie wsparcie w znaczny sposób zmienia zachowania dzieci i komfort życia rodziny.

W bieżącym roku kalendarzowym zmienia się podstawa programowa. Istotną różnicą w dokumencie regulującym rzeczywistość edukacyjną w przedszkolu w stosunku do ubiegłego roku polega na tym, że dziecko nie tylko jest przygotowywane do nauki czytania i pisania w szkole podstawowej. W chwili obecnej absolwent przedszkola ma nabyć już tę zdolność przed rozpoczęciem szkoły. Brak tej umiejętności w konsekwencji może prowadzić do napiętrzających się trudności w nauce wynikających z tempa przyswajania materiału. Pedagog specjalny przyjmujący w naszej placówce nie tylko wesprze państwa dziecko w nauce czytania i pisania, ale dobierze najlepszą dla dziecka metodę i poradzi jak należy wspierać zajęcia terapeutyczne pracą w domu. Realizując indywidualne zajęcia pedagog może wyrównywać poziom umiejętności do takiego poziomu, by zapewnić prawidłowy proces nauki w szkole.

Zadaniem psychologa jest diagnozowanie trudności związanych z funkcjonowaniem dziecka w sferze emocjonalno-społecznej oraz poznawczej. Problemy w tych płaszczyznach rozwoju dzieci mogą przyczyniać się do nabywania umiejętności szkolnych oraz adekwatnego reagowania na zdarzenia z jego życia. Wsparcie udzielone przez psychologa jednoznacznie przyczynią się do poprawy funkcjonowania w tym zachowania dziecka oraz jego rodziny. Logopeda zaś pracując nad umiejętnością komunikacji dziecka z otoczeniem jest w stanie rozszerzać zasób słownictwa, poszerzając słownik bierny i czynny, przyczyniając się równocześnie do rozwoju umiejętności czytania, pisania.