Program Maluch

Niepubliczny Żłobek TUKAN jako instytucja opiekuńcza podlega pod Ministerstwo Pracy, rok dla żłobka trwa inaczej niż w placówkach edukacyjnych. Liczony jest on od 1 stycznia do 31 grudnia. Od 2014 roku uczestniczymy w resortowym programie Maluch.