Nasze Grupy Przedszkole

Placówka TUKAN składa się ze żłobka oraz przedszkola. Każda grupa liczy 15 dzieci. W każdej grupie 10 miejsc przeznaczone jest dla dzieci pełnosprawnych, 5 miejsc zarezerwowane jest dla dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego. Każdą grupą opiekuje się trzyosobowy zespół. Za pracę grupy odpowiada nauczyciel-wychowawca.

W roku szkolnym 2017/2018 wg przedszkole składa się z 5-ciu oddziałów przedszkolnych. Są to następujące grupy:

 

  Grupa
ŻABEK
 grupa
TRZYLATKÓW
  Grupa BIEDRONEK grupa
CZTEROLATKÓW
  Grupa
ZEBEREK
 grupa
PIĘCIOLATKÓW
  Grupa
MISIÓW
grupa
PIĘCIOLATKÓW
Grupa
KOTKÓW
„ZERÓWKA”